Polityka cookies

Polityka Cookies strony internetowej

Grupy Zarządzającej Pomerania Spółki Akcyjnej

 

 1. Zakres niniejszej Polityki Cookies odpowiada wymogom prawa wynikającym z przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2460 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz wdrażającą RODO – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
 2. Na potrzeby Polityki Cookies, definiuje się następujące pojęcia:
 • Administrator – Grupa Zarządzająca Pomerania Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005759, NIP 583-22-17-586, REGON 191402635, o kapitale zakładowym w wysokości 11.307.000,00 złotych, wpłaconym w całości,
 • Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony), pod którą dostępna jest Strona internetowa,
 • Polityka Cookies – niniejszy dokument,
 • Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.grupa.com.pl,
 • Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z niej; Cookies zazwyczaj zawierają informacje o odwiedzinach Strony internetowej, w tym jej języka, koloru i układu;
 • Dodatkowo, definicje zawarte w Polityce Prywatności znajdują zastosowanie w niniejszej Polityce Cookies.
 1. Administrator oświadcza, że Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że na Stronia internetowej nie są stosowane tracking cookies.
 2. Administrator Strony internetowej oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • Dopasowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Utrzymania sesji Użytkownika na każdej stronie i podstronie.
 • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Strony internetowej.
 1. Administrator oświadcza, że w ramach Strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:
 • Session cookies – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • Persistent cookies – pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;
 • pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej;
 • pliki umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, kraju z którego pochodzi Użytkownik;
 • pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Zaufanych Partnerów.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdym czasie samodzielnie określić warunki korzystania z Plików Cookies w swoim urządzeniu końcowym za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Plików Cookies. Ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi Plików Cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania lub Bezpieczeństwa, może utrudnić korzystanie ze Strony internetowej, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie Plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z Plików Cookies przez Stronę internetową – taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Brak blokady plików cookies oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora lub Partnerów Zaufanych Administratora danych pozyskanych za pomocą Plików Cookies.
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzane przez Administratora lub Podmioty Zaufane danych pozyskanych za pomocą Plików Cookies Użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie Plików Cookies w swoim urządzeniu końcowym.
 • Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej bez blokady Plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora lub współpracujące z nim Podmioty Zaufane danych osobowych Użytkownika pozyskanych za pomocą Plików Cookies w celach określonych w ust. 4 powyżej.
 • Instrukcje i szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies, w tym na temat zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies, ich blokady oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w działach pomocy danej przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w wybrane łącze poniżej):
 • Microsoft Edge
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne:

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.