KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 81

HOTEL POMERANKA
kom.: 537-878-875
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Oprócz zarządzania własnymi nieruchomościami Spółka prowadzi zarządzanie na zlecenie. Zarządza zarówno budynkami komercyjnymi (biura, magazyny, etc.) jak i nieruchomościami mieszkaniowymi. W chwili obecnej GZP SA zarządza trzema budynkami Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz kilkunastoma budynkami mieszkaniowymi, na podstawie kontraktów ze wspólnotami mieszkaniowymi.
W przypadku nieruchomości komercyjnych Spółka prowadzi pełen proces zarządzania, dostarczając klientowi kompleksową, specjalistyczną usługę powodując, że właściciel poświęca minimalną ilość czasu na zarządzanie i nadzór swojej własności.
Kompleksowa usługa zarządzania świadczona przez GZP SA składa się z następujących elementów:

Zapewnienia maksymalnego wykorzystania nieruchomości poprzez:
 • Poszukiwanie klientów, negocjacje i zawieranie z nimi umów najmu/dzierżawy,
 • Ewidencję i monitoring stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • Określanie ryzyka, rekomendację form ubezpieczeń i  ich monitorowanie;
 • Monitorowanie wpłat wnoszonych przez najemców, sprawdzanie wiarygodności najemców, optymalizacja zabezpieczenia braku płatności, prowadzenie zapisów księgowych, rachunków bankowych;
 • Przygotowanie rocznych budżetów łącznie z budżetami wydatków inwestycyjnych;
 • Przedkładanie właścicielowi sprawozdań finansowych łącznie z dokumentami wyjaśniającymi.

Obsługi technicznej nieruchomości:
 • Zapewnienie bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie wykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:
okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, oceny stanu technicznego oraz wyznaczenia i oszacowania wysokości niezbędnych nakładów remontowych i modernizacyjnych,
 
bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej oraz urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości;
 
 • Wdrażanie programu remontów i konserwacji bieżącej,

 • Opracowywanie umów w zakresie obsługi technicznej nieruchomości oraz ich zawieranie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz właściciela.
 
Zapewnienie dostaw mediów:
 • Zapewnienie bieżącej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez: wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie dostawy wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Opracowywanie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości oraz ich zawieranie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz właściciela.


POŚREDNICTWO I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI


Doświadczenie i rozeznanie rynku daje GZP SA możliwość skutecznego znajdowania najemców/dzierżawców do zarządzaniych przez nią nieruchomości.
Dla klientów zewnętrznych doświadczenia GZP SA dają pewność skutecznego i pozbawionego ryzyka dokonywania transakcji na rynku nieruchomości. Klientom tym Spółka zapewnia obsługe w 
zakresie:


 • pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości - począwszy od przyjęcia zlecenia, poprzez  działania marketingowe, prezentację oferty az do realizacji transakcji,
 • realizowania indywidualnych zleceń dotyczących pozyskiwania nieruchomości.  
Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl