KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 81

HOTEL POMERANKA
kom.: 537-878-875

Technika

  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego.
  • Zapewnienie bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie wykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:
    • okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, oceny stanu technicznego oraz wyznaczenia i oszacowania wysokości niezbędnych nakładów remontowych i modernizacyjnych,
    • bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej oraz urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania , ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości
  • Wdrażanie programu remontów i konserwacji bieżącej.
  • Opracowywanie umów w zakresie obsługi technicznej nieruchomości oraz ich zawieranie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz właściciela.
Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl