KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 
fax: +48 58 309 44 17

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 84

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875

Przetarg na roboty budowlane

Przetarg na roboty budowlane

 Zarząd Grupy Zarządzającej Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dobudowę dwóch żelbetowych klatek schodowych do ścian szczytowych istniejącego budynku, położonego przy ul. Hallera 245 w Gdańsku.

 

W zakresie prac mieści się przygotowanie placu budowy, niezbędne wyburzenia i rozbiórki, wybudowanie klatek schodowych w stanie surowym zamkniętym oraz wykończenie zewnętrzne. Dodatkowo rury spustowe należy włączyć do istniejącej kanalizacji desczowej.

 

Podstawowe elementy projektowane:

 

- fundamenty żelbetowe

 

- ściany i płyty żelbetowe

 

- schody żelbetowe

 

- belki, podciągi, nadproża żelbetowe

 

- drzwi zewnętrzne aluminiowe – antywłamaniowe

 

- drzwi wewntrzne EI30sm przeszklone, drewnopodobne wyposażone w samozamykacz i      elektrozaczep

 

- okna PCV białe

 

- atestowane klapy napowietrzania i oddymiania

 

- izolacja termiczna z wełny mineralnej

 

- pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

 

- rynny, rury spustowe i blacharka z blachy stalowej ocynkowanej

 

- elewacja z tynku mineralnego, cienkowarstwowego w kolorze uzgodnionym z zamawiającym

Pożądany termin realizacji – dwa miesiące od podpisania umowy, nie później niż do do 15 listopada 2019 roku.     

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 Wymagane wadium w wysokości 5 000 PLN

 

 Wymagane należyte zabezpieczenie umowy w wysokości 4% ceny ofertowej brutto.

Materiały do pobrania:
- projekt

- przedmiar

- SIWZ

 

 

 

Przedmiar nie jest podstawą do sporządzenia oferty.

 

 

Oferta powinna być sporządzona na podstawie dokumentacji projektowej i oględzin w terenie.

 

Termin składania ofert do dnia 30.08. 2019 r. do godziny 10:00

Zarząd GZP S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość na sprzedaż

 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.

Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.

Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.

Obiekt wymaga remontu.

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

Cena: 2 112 000,00 PLN

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: 
Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Przetarg na dostarczenie internetu do celów monitoringu

Przetarg na dostarczenie internetu do celów monitoringu Przetarg na dostarczenie internetu do celów monitoringu Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. zaprasza do składania ofert na dostarczenie łącza internetowego o przepustowości symetrycznej 10Mbit/s do celów monitoringu, jeden adres IP, w nieruchomości przy ul. Malczewskiego 89 w Gdańsku. Oferty należy składać do dnia 19.08.2019 roku na adres e-mail: sekretariat@grupa.com.pl
Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl