KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 
fax: +48 58 309 44 17

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 84

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875

Zarząd Grupy Zarządzającej Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, ogłasza przetarg nieograniczony na:

   
Remont I i II piętra pokoi i korytarzy hotelowych obejmujący branże:


Ogólnobudowlaną, wod.-kan., elektryczną z SAP

 w obiekcie położonym przy ul. Hallera 245 w Gdańsku.

 
Powierzchnia I pietra - 682 m2

Powierzchnia II pięrta – 609 m2

Łączna ilość pokoi do remontu – 32 szt.

Termin realizacji – do 30 czerwca 2019 roku.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – z podziałem na branże.

Wymagane wadium w wysokości 18 000 PLN dla całości zamówienia.

Wadium dla ofert częściowych: branża ogólnobudowlana – 8 000 PLN

branża wod.–kan. – 6 000 PLN

branża elekrtyczna z SAP – 4 000 PLN

Dokumenty do pobrania:

Dokumentacja Remontu, przedmiar -

SIWZPisemne oferty należy składać w Sekretariacie Spółki do dnia 12 marca 2019 r. godz.1000.

Zarząd GZP S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość na sprzedaż

 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.

Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.

Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.

Obiekt wymaga remontu.

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

Cena: 2 112 000,00 PLN

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: 
Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl